ضمن تشکر از حسن انتخاب شما برای بازدید از این وبلاگ،  در این وبلاگ سعی شده است تا آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به روستای قل رومزی را به سمع و نظر برسانیم.

 

 آدرس : خوزستان - شوشتر - میان آب شمالی- روستای قل رومزی

 

 

نمایی ازطبیعت روستایکشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ | 11:20 | |